Crossfit geeft grotere kans op urineverlies dan aerobics bij vrouwen

Double unders, touwtje springen en box jumps zijn beruchte oefeningen voor vrouwen

 Bij crossfit heeft helft van vrouwen SUI tijdens de oefeningen
 Crossfit vraagt meer van de bekkenbodem dan aerobics
 Oefeningen aanpassen om stress op bekkenbodem te verminderen

Bijna de helft van crossfit vrouwen heeft urineverlies tijdens de oefeningen.
Sprongoefeningen, een kind hebben en een natuurlijke bevalling vormen een risico op
urineverlies. Dat blijkt uit een enquête onder 149 vrouwen uit Californië, waarvan
105 aan crossfit deden en 44 aan aerobics.

Box jumps
Bijna de helft van de vrouwen die aan crossfit deden (50/105) had stress-urineincontinentie
(SUI) tijdens de oefeningen.

Vrouwen rapporteren de meeste problemen met urineverlies bij sprongoefeningen zoals double unders,
jumping rope en box jumps.
Volgens de auteurs verhoogt de impact van de landing bij deze oefeningen de intraabdominale druk waardoor vrouwen meer tegendruk van de bekkenbodem moeten leveren om urineverlies tegen te gaan.  Hoe hoger men springt hoe meer impact de landing heeft: uit computermodelberekeningen in eerder onderzoek bleek dat het urineverlies toenam bij hogere sprongen. Dat kan de hogere incidentie van SUI bij box jumps verklaren, aldus de auteurs.
Aerobics
Crossfit vraagt meer van de bekkenbodem dan aerobics: vrouwen zonder kinderen die aan crossfit doen, hebben meer SUI dan vrouwen zonder kinderen die aerobics doen. Bij de vrouwen, die nog geen bevalling doormaakten had 27,8 procent van de crossfitters SUI. Terwijl geen van de aerobics vrouwen urineverlies had tijdens de oefeningen.
Kans
Vrouwen die een natuurlijke bevalling hebben doorgemaakt, hebben een bijna vijf keer grotere kans op SUI. Bij deze analyse hielden de onderzoekers rekening met de leeftijd, BMI en het aantal doorgemaakte bevallingen van de vrouwen. Mogelijk kunnen crossfit trainers voor vrouwen, die een bevalling doormaakten, een aangepast
programma ontwikkelen met andere oefeningen of meer pauzes tussen de herhalingen om de stress op de
bekkenbodem te verminderen.
Maatregelen
De vrouwen namen wel voorzorgsmaatregelen: uiteraard ging bijna iedereen voor de crossfit naar het toilet en iets meer dan de helft droeg donkere kleding om eventuele ongelukjes te maskeren. Vrouwen met ernstige stressincontinentie droegen een inlegkruisje en dronken zo weinig mogelijk.

 • Het urineverlies bij SUI treedt op op het moment dat de belasting op het continentie
  mechanisme groter wordt dan de belastbaarheid van het continentie mechanisme. Bij de
  crossfit oefeningen is de plotselinge toename van de intra-abdominale druk een te grote
  belasting op de blaas en bekkenbodem waardoor een ‘incident’ ontstaat waarbij urineverlies
  optreedt. Na een natuurlijke bevalling hebben vrouwen een bijna vijf keer zo grote kans op dit
  soort incidenten van urineverlies. De belastbaarheid van het continentie mechanisme is dan
  wellicht verlaagd. Echter met alleen het benoemen van de risicofactor is het nog niet
  duidelijk wat de oorzakelijke factor is. Is de afname van de belastbaarheid een structurele
  verandering of is er sprake van een functionele verandering. Is er sprake van een aangeboren
  bindweefselzwakte of is er een fascielaesie in de bekkenbodem, of spierzwakte door
  denervatie of door inactiviteit of een reflexinhibitie van het onbewuste aanspannen van de
  bekkenbodem. Pas op het moment dat er inzicht is in het voor urineverlies oorzakelijke
  mechanisme kun je gericht iets bedenken dat mogelijk preventief werkt. Het is dan ook goed
  om bij de vrouwen met SUI na te vragen of ze zelf al gemerkt hebben wat werkt en wat niet
  werkt om het urineverlies te voorkomen.
 • NPI bekkenproblematiek 2019