Risicofactoren voor het ontstaan van bekken en lage rugpijn na de bevalling.

WANNEER HEB JE ALS VROUW MEER RISICO OP BEKKENPIJN EN/OF LAGE RUGPIJN NA JE BEVALLING?


 Je had voor je zwangerschap een BMI hoger dan 25
 Je was voor je zwangerschap bekend met lage rugpijn
 Je had tijdens je zwangerschap bekkenpijn
 Je voelde je depressief tijdens je zwangerschap
 Je hebt tijdens je zwangerschap fysiek zwaar werk uitgevoerd


Wat kun je met deze informatie?
De informatie kan helpen om jezelf alert te houden als je voldoet aan één of meer van deze risico’s. Ervaar je enige vorm van klachten, zoek dan hulp bij José, Roos of Mariska en wacht niet onnodig lang.
Wat kunnen wij als zorgverleners met deze informatie?
Wij als bekkenfysiotherapeuten, bekkenoefentherapeut, verloskundigen en gynaecologen kunnen jullie vragen stellen over deze bovengenoemde risico’s. Op deze wijze kunnen we jullie de beste zorg leveren in de periode na de bevalling.
Krijg je als vrouw altijd klachten als je voldoet aan één of meer van deze risicofactoren?
Nee, dat is zeker niet het geval. Je hebt alleen zoals het woord al doet vermoeden, meer risico.


Artikel: M.Wiezer, M.A.H.Hage-Fransen, A.Otto, M.S.Wieffer-Platvoet, M.H.Slotman, M.W.G.Nijhuis-van der Sanden, A.L.Pool-Goudzwaard. Risk factors for pelvic girdle pain postpartum and pregnancy related low back pain postpartum; a systematic review and meta-analysis. Musculoskeletal Science and Practice 2020 May; 102154