Rondom OK

  Uit de literatuur blijkt dat bekkenfysiotherapie bij een operatie in het buik/bekkengebied leidt tot verbetering van de functie van de bekkenbodem en de kwaliteit van leven.
Dit kunnen de volgende operaties zijn:
-verzakkingsoperaties
-urine-incontinentie operaties
-darmoperaties b.v. bij verzakkingen of na darmkanker
-verwijdering van aambeien.
De bekkenfysiotherapeutische begeleiding bij verzakkings en urine-incontinentieoperaties bestaan meestal uit enkele sessies vóór de operatie en enkele sessies daarna. Maar ook voor het opheffen van een stoma kan therapie vooraf erg zinvol zijn.

Vóór de operatie wordt gewerkt aan:
uitleg over de operatie en de relatie met de bekkenbodem en bestaande problematiek
Bewustwording van de bekkenbodem
Bewustwording van de buikdruk, inzicht in de buikdruk tijdens dagelijkse activiteiten en opvangen van de buikdruk
Optimaliseren van de bekkenbodemspierfunctie en toepassen tijdens dagelijkse activiteiten
Optimaliseren van het toiletgedrag

De bekkenfysiotherapie na de operatie bestaat uit:
Opnieuw leren voelen (bewustwording) van de bekkenbodem
Bekkenbodemspiertraining
Reduceren en opvangen van de buikdruk
Toepassen van bekkenbodemspieroefeningen en buikdrukreductie in het dagelijks leven