Praktijkinformatie

Bekken en Balans maakt onderdeel uit van  multidisciplinair centrum Motus.

Verschillende paramedische disciplines onder één dak met een gezamenlijke visie werken naadloos met elkaar samen om u de beste begeleiding te bieden.

Onze visie is dat bekken, wervelkolom, heupen, banden, spieren, de bekkenbodem, de bekkenorganen en de ademhaling één geheel vormen en elkaar beïnvloeden. Klachten of verminderde functie van één deel kan invloed hebben op het hele houdings- en bewegingsapparaat.

Er zijn samenwerkingsverbanden met gynaecologen, urologen, verloskundigen, seksuologen en psychologen.
De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en in sommige gevallen vanuit de basisverzekering.
Met alle zorgverzekeraars hebben we een contract.

Jose is geregistreerd bekkenfysiotherapeut en manueel therapeut en Roos is geregistreerd bekkenoefentherapeut.   Door het geregeld volgen van nascholing blijven wij up to date.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar kunt u nakijken via http://www.independer.nl/zorgverzekering/intro.aspx

Tarieven:

Deze tarieven gelden indien er geen afspraken zijn gemaakt met uw verzekeraar, in principe heeft Bekken en Balans contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten, behalve Azivo. Deze tarieven gelden ook als u zelf geen verzekering heeft afgesloten. Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW heffing.
Bij het niet nakomen van een afspraak welke u niet 24 uur van te voren hebt afgemeld en waarbij het ons tevens niet gelukt is iemand anders op de vrijgekomen plek in te plannen, geldt een apart tarief. Deze wordt u altijd particulier in rekening gebracht, dit tarief is inclusief 21% BTW

Screening Fysiotherapie / Oefentherapie Mensendieck € 18,20
Intake en onderzoek na screening of met verwijzing:
– Oefentherapie Mensendieck € 53,60
– Manuele therapie / Bekkenfysiotherapie € 70,55
Consult bekkenoefentherapie € 35,75
Consult bekkenfysiotherapie/manuele therapie € 50,10
Tarief niet nakomen afspraak ( bij afmelding binnen 24 uur voor de afspraak):
Fysiotherapie en oefentherapie Mensendieck € 42,35 incl. BTW